Spelemann som ikkje spelar

Share

Gunnar D. Ose var gjest i studio i Valle Radio i kveld. Han er leiar i Setesdal spelemannslag, men spelar ikkje sjølv. Det gjorde far hans, Dreng Ose, så han fekk nok folkemusikken inn alt som liten.

I sendinga i kveld fortalde han om aktivitetar på Spelemannsfestivalen i år, Då skal dei mellom anna ha vandring på Rysstad og besøke stader der spelemenn heldt til. Annbjørg Lien skulle visst vere guide, og arrangementet er kunngjort i heile landsdelen. Første guida turen er alt fulltegna, mest med folk utanfrå, så no må folk hive seg rund og ringe Annbjørg og melde seg på.

Det skal også vere konsert i Hylestad kyrkje, så det er ikkje noko å seie på programmet, det er variert og spennande. Men det er visst ikkje kappleik i år, bare konsertar. Det hadde visst med korona å gjere. Korona gjer også at det er sterk begreningsning på kor mange som kan vere i lokala under konsertane, og det er første mann til mølla når det gjeld å skaffe seg billett.

I sendinga i kveld var det også eit innslag kalla Jordbærnytt, i motsetning til Setesdølens Agurknytt. Her snakka Siri Johannessen med Arne Holskog og jordbærplukking på Helle. Endeleg snakka ho med Webjørn S. Espeland frå NRK P1 – Reiseradioen som sender frå Valle i morgon, torsdag 8. juli,

Kveldens Postludium handla om ein for meg heilt ukjent norsk komponist som var organist i Oslo, Thore Ulf Haukner. Han døydde i fjor, og programmet var eit minneprogram der vi fekk høyre noko av musikken han komponerte. Kjetil Bergheim fortalde om komponisten