I tro og tjeneste

Share

Då Jorunn og Ole Thorvald var her i går, hadde dei med Misjonsselskapet sitt jubileumsskrift I tro og tjeneste i to bind. Det var mursteinar å bla gjennom og dei som skulle skrive historia om den eldste misjonsorgansiasjonen i landet, må ha hatt litt av ein jobb.

Lysinga vart å la første bind handle om Sør-Afrika, Madagaskar og Kina, og så kom andre bind med omtale av dei nyare misjonsfelta organisasjonen etter kvart fekk.

For ein som gjerne vil skrive leksikon basert på kjelder, var det dessverre eit puslespel å begynne å leite i, for det var ikkje noko register som kunne hjelpe meg til å finne kor dei ulike misjonærane var omtalt, Det var mykje lettare i Indremisjonsselskapets historie. Der hadde Ola Rudvin laga fleire register etter kva teneste folk hadde. i tillegg hadde han også laga eit register som viste kor folk var omtalt.

Etter kvart får eg prøve å finne ut av det. I tro og tjeneste har eit register over misjonærar i dei ulike landa, så eg må kanskje lage ei liste basert på land og så finne informasjonen andre stader.

Men i dag var det helst for varmt til så mykje tankearbeid, så eg kom meg etter kvart gjennom avisene, men så måtte eg ha ein pause, Då tok eg bildet av dei gule fredløsblomane som no står så fint i hagen.

Kan være et bilde av blomst og natur