Andre minne

Share

I dag kom eg til å lese noko om Den indre Sjømannsmisjon, eg arbeidde i den organisasjonen i fire år, frå 1972 til 1976. Den gongen var John Olav Larssen generalsekretær, så eg leita litt på nettet for å finne noko om dei andre som var leiarar av organisasjonen. Men det var lite å finne, så eg skjøner at eg har ei oppgåve når eg får inspirasjon til det.

I slike tilfelle skal minna helst stadfestast med kjelder utanom eige hovud, så eg må nok finne nokre kjelder og sjå kva eg kan få gjort.

Bakgrunnen for dette var at eg kom over namnet Sverre Stura i ein artikkel eg las. Då eg kjende han, var han landssekretær i DISM og på slutten av si tenestetid som lønna arbeidar. Men han stod på også eter at han hadde fått pensjon, og for innsatsen fekk han også påskjøning av Kongen.

I leitinga mi oppdaga eg at det ikkje var mykje om folka i den organisasjonen. Men no har eg Setesdalswiki, så eg vil nok prøve å få ned noko leksikalsk stoff om dei som eg samarbeidde med. Kan hende klarar eg å finne ei bok også etter kvart.

Den gongen heldt organisasjonen til i Domkirkegt. 4, like ved politihuset i Bergen. Sidan vart hovudkontoret flytta ut av Bergen sentrum. Eg får sjå kva eg finn etter kvart.