Når sola går ned

Share

Når sola går ned i vest, arbeider den late best, heiter det i eit gamalt ordtak. Av og til kjenner eg det slik, ikkje bare når eg skriv bloggen, for den kal på ein måte oppsummere dagen, så den bør kome seint.

Men også når det gjeld skriving på setesdalswiki, er det motsett for meg og Geir. Han kan skrive frå halv seks til halv åtte, då ligg eg i mi gode seng og har ikkje tenkt å stå opp. Så kan eg få ein raptus ut på dagen og skrive litt, men som oftast går det mot kveld før eg finn på å skrive, også når eg gjennom dagen har samla litt stoff som eg tenkjer kunne høve til ein artikkel.

Så blir eg likevel sitjande og lese eller sjå på tv. Eg er ikkje god til multitasking, det vil seie å gjere fleire ting på same tid, så når eg ser på tv, kan eg ikkje skrive. Dermed blir det nokre dagar som eg ikkje skriv i det heile.

I går dukka det opp ei mappe med utklipp frå mange år tilbake. Eg trur at eg den gongen tenkte at noko av det stoffet kunne høve til ein novelle, så eg tok vare på det. Men novelle, det har eg knapt skrive nokon gong, eg held meg jo helst til det leksikale. så eg får no sjå kve eg kjem opp med i dagane som kjem.

I morgon er det 1. august, kanskje eg kan begynne på noko nytt då.