Kirkesølvfaget

Share

Visste du at Tom Ståle Moseid hos Hasla har tre svennebrev: Sølvsmed, gullsmed og korpus-smed.

Eg visste det ikkje, men las i Vårt Land i dag i ein artikkel dei har kalle Redningsksjon for kirkesølvfaget at det har blitt laga nye alterkalkar til Flekkefjord kyrkje og til Hylestad kyrkje.

Då måtte eg ringe Ørnulf Hasla og høyre om dette var noko dei var invoverte i. Og det var dei. Tom Ståle Moseid har utanning inna sylv hos Hasla, gull hos Plus i Fredrikstad, men korpus måtte han til utlandet for å få fagbrevet.

I artikkelen i Vårt Land las eg det som Elisabeth Andersen skreiv

Store deler av vårt kirkesølv er korpusarbeider, slik som lysestaker, vaser og alterkalker til nattverdsvin. En korpusarbeider hamrer ut gjenstander fra sølvplater, enten til et helhetlig produkt eller til deler som settes sammen. Denne teknikken ligger under sølvsmedfaget. Gull- og sølvsmedfagene er gamle og tradisjonsrike fag, og å arbeide med korpus krever høy håndverksfaglig kompetanse.

I dag er det få som kan korpusteknikken, og i 2005 startet Norsk håndversinstitutt i samarbeid med KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og en del engasjerte enkeltpersoner opp et prosjekt for å videreføre eksisterende kunnskap til nye utøvere. Bakgrunnen var et initiativ fra gullsmed Erik Peersen fra Flekkefjord som over tid hadde sett at den store sølvskatten i kirkene var i forfall.

Hans engasjement for kirkesølvet startet den dagen han fikk spørsmål om å lage helletut på Flekkefjord kirkes alterkalk, et arbeid han så at han ikke kunne ta på seg. Han konstaterte at det fantes få mennesker i Norge med kompetanse til å ivareta kirkesølvet. Sammen med kona startet han med registrering av kirkesølvet i vestre del av Vest-Agder, et arbeid som siden er fulgt opp nasjonalt av departementet og Riksantikvaren.

Prosjektet som ble startet i 2005 satte søkelys på kirkens store sølvskatter og vedlikehold og restaurering av disse. Håndverkere med erfaring fra restaurering av kirkesølv ble registrert hos Norsk håndverksinstitutt. Prosjektet fulgte tillaging av to nye alterkalker, en til Hylestad kirke og en til Flekkefjord kirke fra skisse til ferdig produkt.

Her var det altså at Tom Ståle Moseid kom inn og laga ein behaldar til å ha inni kalken i Flekkefjord. Men i Hylestad var kalken så øydelagd at der måtte han lage ein heilt ny kalk, fortalde Ørnulf.

Og ut frå dette arbeidet er det no laga eit nasjonalt rettleiingshefte for Stell og oppbevaring av kirkesølv.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.