Mange takk

Share

Når kvelden går mot natt er det tid for å seie mange takk for mange helsingar. Det er mange som seier at det er flott å ha åremålsdag på Facebook, for då haglar gratulasjonane inn, og slik har det vore for meg også. Når eg skriv dette er det nesten 200, i tillegg kjem direkte-meldingar.

Som barn var eg ofte litt misunneleg på dei som fylte året medan vi hadde skule, for dei fekk bursdagssang. Min bursdag fall saman med slutten på sommarferien, så eg trur knapt eg hugsar at det var bursdagssang bare for meg. Og sommarferien er på hell for dei som har jobben sin i skulen, anten dei er lærarar eller elevar.

Vi pensjonistar får løn utan å gå på jobb, så eg har laga meg ein jobb med å skrive på Setesdalswiki, og der har eg no att bare bokstaven Å i Presteboka 1974. Men no startar jobben med å skrive biografiar for desse prestane, det er ikkje gjort på ein dag, knappast på eit år er eg redd. Normalt skriv eg 12-1300 nye artiklar kvart år, inkludert datoartiklar, så det er eit prosjekt som eg neppe er ferdig med til neste åremålsdag.

I den siste tida har det ikkje blitt så mykje skriving på Wikipedia, som var utgangspunktet mitt for å skrive wikiartiklar. Eg vonar å kome i gang att med litt skriving der også, det er mange røde lenker som treng artiklar også der.

Men i dag var det Mange takk som var det viktigaste å skrive.