Bytte bil

Share

Når ein har bildilla og gjerne vil ha ein amerikansk bil, så kan det vel hende at ein byttar bil oftare enn ein utan slike interesser. Sjølv har eg likt godt Citroen, men siste gongen fekk eg meg ein Honda, den var så høg i døra at eg slapp å knekke nakken kvar gong eg skulle inn i den. Eg saknar nok Citroen-bilen, men praktisk er det greitt med den eg har no.

I dag hadde eg besøk av Bjørgulv T. Berg. Han hadde kjøpt ein Jaguar hos Sør-Import i Mandal og no skulle han ha service på den. Medan han venta, fekk han ein lånebil og tok turen ut til oss. Truleg måtte han vente til i morgon før bilen var ferdig, så han planla å besøke sonen Tarjei i Kristiansand i kveld.

Det vart ein lang og godt prat der vi løyste mange problem, i det minste i teorien gjennom samtale. Samtidig vart det ei oppdatering på kva vi held på med. Han har nok meir sans for aktivitetar som kastar kroner av seg, for han driv med hogst for Brokke-systemet saman med Øystein Berg, det er i lia langs Faråne, der badeplassen med kulpane ligg, forsto eg. Men eg gøymde å spørje om dei tek seg ein dukkert når det blir for heitt. Å stå i solsteiken i full tømmerhoggarhabitt må vere rimeleg heitt.

Bjørgulv var også med som programleiar i Valle Radio, men då han pensjonerte seg, ville han ikkje ha det bandet, så han droppa fast engasjement, men har likevel steppa inn av og til. Ikkje minst har han vore aktiv i samband med påskesendingane, og ein gong då han kjørte heim om natta etter ei slik sending, lite trafikk midt på natta var det, så kjørte han forbi ein bil som viste seg å vere ein sivil politibil. Det kosta litt, for å seie det slik. Eg måtte fortelje at eg opplevde det same, men vi var samde om at vi trass alt har kome godt frå det, det var visst snakk om tre gonger for kvar av oss.

Om ein bytter bil, kan det nok likevel hende at farten blir høgare enn UP likar, så det gjeld å ikkje trykke for hardt på gasspedalen.

Kan være et bilde av Bjørgulv T. Berg, sitter og innendørs