Konfirmantlister

Share

I dag runda vi eit nytt hundretal artiklar på Setesdalswiki. Eg brukar å markere det med å skrive litt på det vi kallar Såpekassen, det er der ein kan kommentere relatert til nettsida. Slik skreiv eg:

Mange konfirmantlister drog oss oppover mot nytt hundretal denne gongen, men det vippa ikkje heilt over før vi fekk artikkelen om Thyra Andersen, som døydde 12. august 2021, 91 år gamal. Artikkelen om henne vart nummer 93 500 og vi brukte vel seks-sju veker på å nå det talet, så det har gått smått framover ei tid. Målet om 13-1400 artiklar på eit år kan neppe bli nådd om vi ikkje aukar tempoet godt utover i haust. Om det lukkast, står att å sjå.

Då Bjørgulv T. Berg var innom her i går, snakka vi også litt om Setesdalswiki, og han var glad for å ha eit slikt lokalt leksikon der ein kan slå opp og finne lokale opplysningar. Det er vel å bra å ha wikipedia for det nasjonale, men det betyr mykje å ha det lokale og regionale nivået også. Det er jo der dei fleste av oss har kontaktane sine. At Setesdalswiki også har gått ut over dei lokale grensene syner i grunnen bare at regionen står i kontakt med omverda anten det er sørlandskysten eller Madagaskar, ikkje minst opna bedehusa augo for livet elles i verda, les misjonsmarka, når misjonærar fortalde og synte bilete frå arbeidet dei var ein del av. Gjennom åra har også Setesdal ytt millionar av kroner til misjonsarbeid, til dømes gjennom den store basaren på Rysstad.

Konfirmasjonen er eit høgdepunkt i ein ungdom sitt liv. Kledd i sin finaste stas er di midtpunkt i ein festdag i familien. Listene gjev deg høve til å sjå kven dei er og sjekke om det er nokon i nabolag eller familie som har festdag, i desse koronatider har det jo vore langt mellom alle kontaktar. Nå kan du sjå listene og glede deg med dei glade.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.