Mange forhåndstemmer

Share

I kveldens Kommunen informerer fortalde Gunn Marith Homme at 270 personar alt hadde forhåndsstemt i Valle. Det er om lag 30% av alle som kan stemme og er ganske høgt.

Ho fortalde også at elevar frå Valle skule vil vere observatørar til valet på valdagen. Folk kan forhåndsstemme til fredag denne veka, og dei som har problem med å kome til vallokalet, kan få besøk. Då kjem to personar frå kommunen heim til dei med urna, og så kan dei få lagt stemmeseddel i den, om eg skjøna det rett.

Eit anna tiltak som gjer arbeidet lettare er at det er elektronisk manntal, Dermed kan ein registrere stemmen direkte og sleppe manuell kontroll av om folk har stemt i Valle eller på Rysstad.

Elles kunne ho fortelje at Valle kommunehus no er ope att, så folk kan kome inn om det er noko dei treng. Dei har også fått att felles lunsj, og det er godt for trivsel i arbeidet.

I samtalen elles gjekk dei gjennom mange saker som er omtalt i Bygdenytt. På neste kommunestyremøte kan ein møtast fysisk med avstand, og så skal også elevar frå Valle skule vere der og sjå korleis eit slikt møte fungerer. Dei arbeider med tema Demokrati på skulen i denne tida.

I samtalen med Bjørn Erling Auestad fekk vi høyre om ein travel situasjon på Bykle hotell, han hadde fullt i helga då Normisjon hadde arrangement, har fullt i dag og komande helg. Og seinare i september skal Normisjon ha to helger til, Komande helg er det Bykledagen, den vil dei gjerne ha første helg i september kvart år. Då er det mange aktivitetar i Bykle, guida turar i Bykle gamle kyrkje, ope i Lislestog, overfløyming av dammen og alle aktivitetane er gratis.Det er Bykle næringslag som står for Bykledagen, leiar av dette laget er Tor Hallvard Mosdøl.

Resten av kvelden mista dei ei lyttar, for då fekk eg anna å gjere.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.