Pinsevenner

Share

Av og til dukkar det opp artikklar på Internet som gir ny kunnskap. Dei siste dagane har eg lese på nokre slike artiklar. Det enda opp med at eg skreiv ein artikkel om Gunnar Jeppestøl, basert på stoff som eg fann i nettleskikonet Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse

Då eg hadde skrive den, vart det naturleg å skrive artikkel om forfattaren og utgivaren av dette verket. Han heiter Geir Lie og arbeider på Menighetsfakultetet. I utgangspunktet er han baptist, men det er hans store interesse for karismatikk som fekk han til å lage verket, basert mellom anna på stoff han har teke vare på frå pinsevennene sitt blad Korsets Seier.

Eg tenkte at eg kanskje ville finne noko om Klippen Bykle her, men det er ikkje eit leksikon over kyrkjelydar i pinserørsla, men meir om folk og teologi innan karismatiske rørsler. Difor er det artiklar om Oase og slike rørsler så vel som om internasjonale leiarar innan rørsla.

Les og bli vis, heiter det, eg har i alle fall lært mykje eg ikkje kunne før. Då eg var ung, gjekk eg ein del i Ålgård baptistmenighet, der hadde eg venner. Men eg slutta meg ikkje til menigheten, og sidan flytta eg frå Ålgård og då fekk eg andre miljø å gå i.

Eg kjem nok til å lese meir etter kvart.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.