Korona, Rem og Gaither

Share

Tysdagskvelden i Valle Radio hadde i kveld som vanleg ein sangtime, denne gongen med coutry-musikk. Deretter var det Korona, Rem og Gaither. Først hadde Siri Johannessen ein samtale med kommuneoverlegen i Bykle og Valle,  Benedicte Severinsen i Valle. Ho kunne melde om 0 sjuke med korona i Øvre Setesdal no og deretter gjekk praten på meir generelle tilhøve under pandemien.

Deretter hadde eg ein prat med Simen Rem om konserten dei skal ha på Nordibø landhandel fredagskvelden. Eg hadde gjort ein avtale med faren, Håvard Rem, men han svarte ikkje på telefonen, så det vart Simen i staden, og han svarte godt og fyldig. Han fortalde at dei kom til å ha med seg bøker som faren tidlegare hadde gitt ut og som ein no kunne få for ein god pris, som det heiter i reklamen som stadig vert sendt på radioen. Likevel blir det fort nokre kroner av det om ein vil kjøpe Håvard Rem sine samla verk, for han har gitt ut mange bøker, både diktsamlingar, romanar og anna.

Til slutt var det plass til litt om Jule-Gaither på Finsland bedehus over nyttår, der er det plass til 250 personar, og billettsaleg starta nyleg, så no må folk vere raske om dei vil få plass på julefesten på Finsland.

Vinterleg

Share

Også her ute ved kysten er det vinterleg no. Eg har funne fram ullteppe i senga, og sjølv om vi har varmepumpe, burde vi nok fyrt i omnen. Men vi har bestilt ny omn og gjort klar for utskifting, så vi syter med å bruke han.

Men her hos oss er det knapt snø, det er bare kaldt, tre-fire minusgrader var det i dag, men no regnar det, før det visst skal kome snø i morgon.

Men i morgon er det ny sending i Valle Radio, og då skal eg vere med ein halv time og snakke med Håvard Rem, som kjem i Valle folkeakademi fredag saman med sonen Simen. Dei skal presentere ei plate dei har laga.

Eg sende dette til Setesdølen i dag om programmet:

Fredag får Valle folkeakademi besøk av Håvard Rem og sonen Simen Rem. Difor vert det ein samtale i Valle Radio tysdagskvelden. Diktaren har sterke røtter til Sørlandet og sjølv seier at han kjem frå Sørlandsbanen når han får spørsmål om kor han er frå. No bur han i Oslo, men har også budd i Frankrike og Italia, Av mange verk er kanskje Cohen på norsk eitt av dei meir kjente, og ofte kan ein høyre sangen Som en spurv på en snor, ein tekst han har gjendikta. Elles kan ein også få med seg ei oppdatering om koronasituasjonen i Øvre Setesdal og Jule-Gaither på Finsland i sendinga tysdagskvelden, som også har plass til Postludium med Niklos K. Besteland.

Her er programmet:

Tirsdag 30. november
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri ved Asbjørn Kvalbein
(Norea)
18.15 Andakt fra Norea Mediemisjon, ved Jan Erik Lehre (Norea)
18.30 Sangtime
19.30 Timen: Kommuneoverlege Benedicte Severinsen i Valle, Håvard Rem i samtale med Harald Haugland, og Jan Kåre Haugland fra Finsland Gaither Music Club Norge
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Advent

Share

På første søndag i advent markerte Mandal menighet at det er 200 år sidan den store kyrkja i byen vart teken i bruk. Den gamle kyrkja gjekk med i ein stor brann i 1810 og det vart dyrt for bøndene å reise den nye kyrkja. Då var det dei som var eigarane, danskekongen hadde seld alle kyrkjene for å få pengar til ein krig mange år tidlegare.

Det er gjort eit stort restaureringsarbeid før kyrkja no vart teken i bruk att, ho skin nymåla og flott, tårnet var nede, men er no kome på plass att, og orgelet, eitt av to attverande her i landet i sitt slag,  er restaurert, Overføringa i radio på NRK var flott, det var biispevisitas, så biskopen talte og soknepresten var liturg, det var korsong og nyskiven tekst av Eivind Skeie, tonesett av organist Britt Turid Madsen til opning og god sang elles.

Eg skulle nok ha vore der saman med kyrkjelyden, for den var på om lag 3-400, ofte er det fleire til gudsteneste, så det var kanskje mange som valde å gjere som meg og høyre på radio. Etter gudstenesta var det kyrkjekaffe og sidan var det visitasforedrag. Komande veke er det eit stort program for markering av jubileet.

Både staten og kommunen har lagt mykje pengar på bordet for å betale for restaureringa, eg trur det var 80 millionar kroner til saman. Sjølv om det ikkje er arbeidskyrkje i moderne forstand, er det eit stort arbeid som vert gjort med utgangspunkt i kyrkja i tillegg til kyrkjelege handlingar og gudstenester.

 

Stern

Share

Det tyske magasinet Stern var i sentrum for ein stor strid i Evje og Hornnes skulestyre på 1980-talet. I Setesdølen denne veka vart saka nemnd i ein tekst der gamleordføraren Asbjørn Kjetsaa vart spurd om kva han hugsa best frå tida som ordførar.

Saka handla om at Tom Haugland, lærar på Evje ungdomsskule nytta bladet i tyskundervisninga og hadde difor kjøpt inn klassesett. Så hadde han laga undervisningsopplegg for nokre av desse artiklane. Men bladet var ikkje bare greitt, for det var mange bilder av nakne damer i det, og nestleiaren i skulestyret, Jørgen Høgetveit, fekk melding om saka. Han ville ha bladet bort frå skulen og meinte det ikkje høvde til undervisning.

Då eg søkte på Stern-saka på nettet, kom det fram ei heil bok som var skriven om saka. Det var Jørgen Høgetveit som var forfattar,

På den tida dette skjedde, budde eg i Vesterålen, og der var nok saka om lektor Olav Hoaas sine nazi-sympatiar meir i fokus, så eg hugsa ingenting om det som skjedde på Evje, sjølv om det også var skrive om det i nasjonale media. Fædrelandsvennen støtta Tom Haugland, men mange støtta også Jørgen Høgetveit.

Her kan du lese heile boka om du vil friske opp saka, du og:

Click to access Sternsaken.pdf

Håvard og Simen

Share

Om ei veke kjem Håvard Rem og Simen Rem til Nordibø landhandel i regi av Folkeakademiet Valle. Det blir einaste konserten deira i Setesdal, så om du vil oppleve dei, må du rydde plass i kalenderen denne kvelden. Dei skal halde ein konsert/ opplesing av tekstar og dikt av Håvard Rem, og komande tysdag klokka 19.50 skal eg ha ein samtale med diktaren i Valle Radio.

I 2020 kom han med ei utgjeving han kalla Almanakk. Den har små dikt for kvar dag i året, mest som ei andaktsbok. Eg høyrde litt på ein snutt som ligg ute på YouTube, det er mest som små stev og kan slik minne om stevboka til Kirsten Bråten Berg.

Han har vel i grunnen godt grunnlag for å lage andaktar, han er son av ein pinsepredikant og hadde oppveksten sin på ulike stader der faren var pastor. I eit intervju i serien Reisen hjem, som Egil Svartdal laga, vart han spurd om kor han rekna som heimplassen sin, og då svara han Sørlandsbanen.

Du kan lese meir om Håvard Rem på Wikipedia.

Hrem2020 Foto Anna-Julia Granberg.jpg

 

Kalender

Share

Kvart år plar vi lage ein kalender for familien. Det er Sigmund og Margaret som står for jobben og no har vi fått melding om at dei ville ha bilder. Eg fann ganske mange som eg sendte til dei, så spørs det om nokon blir funne høvelege til ein kalender.

Men då eg såg gjennom bilda eg har teke i løpet av året, fann eg ut at det var ganske mange fleire enn eg hadde trudd, og sanneleg har vi vore med på litt av kvart. Det er fint med ei slik påminning om det som ein har vore med på, ein burde nok oftare sjekke gode minne.

Historielag og andre lag har også kalenderprosjekt. Her i Mandal lagar dei ein Mandalskalender og i Valle er det bygdekvinnelaget som lagar kalender. I Bykle startar dei og tidleg å etterlyse bilder til kalenderen sin, så det er sikkert ikkje mangel på gode initiativ i dei fleste bygdene. Kalenderane genererer gode pengar til mange formål.

Ofte kan ein minnast om historier som mest var gløymde når eit kalenderbilde dukkar opp. Nokre kalenderar kan bli som ei lita årbok med tekst og bilde, og nokre tek prosjektet på alvor og utvider det til årbøker. Eit problem er jo å halde det innanfor ei kostnadsramme som gjer at folk ser seg råd til å kjøpe det ferdige produktet.

Eg tvilar likevel på om Setesdalswiki kjem til å lage kalender for salg. Men om du vil nytte stoff frå Setesdalswiki til din eigen kalender, står du fritt til det.

 

 

Underleg

Share

På ein eller annan måte trur eg at datamaskinen min levde sitt eige liv i kveld. Eg ville høyre på sendinga i Valle Radio, og gjekk som vanleg inn på den nettsida som ligg i ei fane. Men der var det bare sang, mykje fin sang, så eg tenkte at Sangtimen gjekk ut over oppsett tid. Men det varte og det rakk, ingenting var som programmet i avisa.

Til slutt la eg ut ein kommentar på Facebooksida til radioen, og av svara eg fekk, skjøna eg at det var hos meg noko var galt. Klokka halv ti var det framleis sangprogram. Då skulle både Postludium og Kyrkjebakken vore ferdig. Eg skrudde av maskinen og starta om att, men då var sendinga slutt, så eg fekk ikkje høyre sendinga i det heile. Men det sjølvspelande programmet slutta jo då eg skrudde av maskinen.

Dette handla Timen frå 19.30 til 20.30 om:

  • Informasjon om jolemessa for Normisjon 27.november på Sæbyggjen i Valle
  • Marianne Rysstad fra Sølvgarden om jolemarknad 26. november på Rysstad
  • Musikk frå (folkemusikk)arkivet
  • Møteplassen frå Norea med songaren Mikael Järlestrand i samtale med Ellen Sørlien

Heile programmet finn du på Setesdalswiki. Trykk på lenka.

 

Vinnarlukke

Share

Når ein reiser på basar, håpar ein jo å vinne. Men då Reidun laurdag reiste på Normisjon sin basar i Mandal, hadde ho med seg bløtkake som folka på basaren kunne kjøpe eit stykke av og så kunne sitte med ein kopp kaffe eller tre til å kose seg med for å sjekke vinnarlukka si.

Dei hadde kake-gåvekort og mykje anna ein kunne få med seg heim. Sanneleg vann ho ikkje eit slikt kort, så no har vi ei marsipankake til jol eller kva tid det no blir. Kaka må bestillast dagen før ho skal hentast, så sjølv om eg likar bløtkake betre enn marsipankake, vil ho nok nytast med glede når ho kjem i hus.

På julemesse er det også salg av ulike produkt, mellom anna kunne ein få ein liten pose med fudge, det er sjokolade med noko godt i. Det og noko dokkelær var også med heim etter hennar økt som loddkjøpar. Resultatet for arrangementet var mykje pengar til Normisjon, og så kjem all kosen i tillegg. På Rysstad-jolemessa var resultatet også stort, over 400.000 kroner,  den messa slår dei fleste rekordane.

Men Lotto-trekninga laurdagskvelden, den slo vi av, for der hadde vi ikkje vinnarsjanse i det heile. Rett nok var det visst ein i Mandal som vann nokre millionar nyleg, men vi spring ikkje til butikken i von om at slik vinnarlukke skal kome til Eskeland.

Produktiv pensjonist

Share

I det siste har det vore diskutert om folk skal få jobbe i det offentlege når dei passerer 70. Mange professorar får høve til å jobbe noko lenger, men andre må slutte den månaden dei passerer streken. Nokre synest det er fint, andre kunne godt tenke seg å halde på framover, forske litt og følgje faglege interesser litt framover.

Reidar Tveito, som fyller 75 i dag, har hatt eit stort arbeid med å digitalisere alle bilda han har teke opp gjennom åra. Vi som har hatt gleda av å studere bøkene hans, veit at han har mange tusen bilder, i bøkene hans er det fire-fem bilder på kvar side.

Slik skreiv han sjølv 28. oktober 2021:

Oktober månad har gått med til å digitalisera 3400 negativer, mesteparten frå svart-kvit film. Mykje rart dukkar opp då, hendingar som for lengst er gløymt. Er det nokon som minnast då Båtforeninga fekk til ein konvoy fra Byglandsfjord til Ose? Det var i 1983, på den 16. juli. På bildet er vi på veg gjennom Bjåfjorden, og ein ser litt av Skomedal heilt til venstre. Målet var Fiskefestrivalen på Ose den dagen.

Sjølv har eg hatt stor glede av å putle med Setesdalswiki og Wikipedia etter at eg vart pensjonist, ja før også. Eg likar å skrive, men sjkønnlitterær skriving som noveller og romanar har eg ikkje våga meg på. Sakprosa er noko anna, då er det snakk om å skrive noko på basis av det andre har skrive tidlegare. I våre dagar er det slutt på papirleksikon, så då kan det vere fint med digitalt leksikon der ein kan finne svar på både kven som vann fotballkampar og skiløp, men også informasjon om folk og plassar både i eige land og andre stader.

Eg skreiv denne helsinga til jubilanten på Facebook i kveld:

Gratulerer med 75-årsdagen. Eg skulle vel ha skrive eit langt dikt, helst eit slikt morosamt som det du siterte av Svein Kleivane i boka om Rundkøyringa, men eg er vel kanskje heller blant dei små rimsmedane enn dei store poetane, så det blir bare eit lite vers:
Takk for bøker du har laga,
Takk for turar du har gått.
Ynskjer du får farga dagar
også når ditt hår er grått.

 

Her er Reidar og andre frå Byglandsfjord i konvoi på veg til fiskefestival på Ose 16. juli 1983

Kan være et bilde av natur

Rundkjøringa

Share

Då vi var oppover til Valle i oktober, var vi innom hos Reidar Tveito på Byglandsfjord og kjøpte nokre av dei bøkene hans som eg ikkje alt hadde. Dei har hatt det stille på bordet til i kveld, så tok eg fram boka som handla om rundkjøringa og bommen.

Sjølv om det er eit hefte med mange bilete, så tek det si tid å kome gjennom stoffet, for bileta talar godt for seg saman med teksten. Den som har kjørt gjennom rundkjøringa og humpane på Byglandsfjord, veit at Påskerally på Riksveg 9 ikkje er heilt fritt for hindringar mellom Kristiansand og Hovden.

Bygland Dramatiske Selskap hadde revy basert på tekstane til Svein Kleivane sist helg, og eg er rimeleg sikker på at visa Rundkjøring var med. Svein sa at han gjerne likte å bruke Musevisa som melodi, og det gjer han denne gongen også:

Med rikdom oppi Valle og Evje nedi sør
og Bygland dei er fattige, det veit me vel frå før.
Dei rike kan nok briske seg med mange flotte ting,
men her i Bygland har me fenge rundkjøring.

Heisan, hoppsan, fallerallera
ei rundkjøring må fattige kommunar ha.

Der kjem Bygland ambulanse så skinande og fin
og baki ligg ein pasient med slyng på tarmen sin.
Men åtte rundar seinare er tarmen fin og glatt
så dei kan snu og køyre opp til Bygland att

Heisan, hoppsan, fallerallera
ei rundkjøing må alle ambulansar ha.