Stern

Share

Det tyske magasinet Stern var i sentrum for ein stor strid i Evje og Hornnes skulestyre på 1980-talet. I Setesdølen denne veka vart saka nemnd i ein tekst der gamleordføraren Asbjørn Kjetsaa vart spurd om kva han hugsa best frå tida som ordførar.

Saka handla om at Tom Haugland, lærar på Evje ungdomsskule nytta bladet i tyskundervisninga og hadde difor kjøpt inn klassesett. Så hadde han laga undervisningsopplegg for nokre av desse artiklane. Men bladet var ikkje bare greitt, for det var mange bilder av nakne damer i det, og nestleiaren i skulestyret, Jørgen Høgetveit, fekk melding om saka. Han ville ha bladet bort frå skulen og meinte det ikkje høvde til undervisning.

Då eg søkte på Stern-saka på nettet, kom det fram ei heil bok som var skriven om saka. Det var Jørgen Høgetveit som var forfattar,

På den tida dette skjedde, budde eg i Vesterålen, og der var nok saka om lektor Olav Hoaas sine nazi-sympatiar meir i fokus, så eg hugsa ingenting om det som skjedde på Evje, sjølv om det også var skrive om det i nasjonale media. Fædrelandsvennen støtta Tom Haugland, men mange støtta også Jørgen Høgetveit.

Her kan du lese heile boka om du vil friske opp saka, du og:

Click to access Sternsaken.pdf