Advent

Share

På første søndag i advent markerte Mandal menighet at det er 200 år sidan den store kyrkja i byen vart teken i bruk. Den gamle kyrkja gjekk med i ein stor brann i 1810 og det vart dyrt for bøndene å reise den nye kyrkja. Då var det dei som var eigarane, danskekongen hadde seld alle kyrkjene for å få pengar til ein krig mange år tidlegare.

Det er gjort eit stort restaureringsarbeid før kyrkja no vart teken i bruk att, ho skin nymåla og flott, tårnet var nede, men er no kome på plass att, og orgelet, eitt av to attverande her i landet i sitt slag,  er restaurert, Overføringa i radio på NRK var flott, det var biispevisitas, så biskopen talte og soknepresten var liturg, det var korsong og nyskiven tekst av Eivind Skeie, tonesett av organist Britt Turid Madsen til opning og god sang elles.

Eg skulle nok ha vore der saman med kyrkjelyden, for den var på om lag 3-400, ofte er det fleire til gudsteneste, så det var kanskje mange som valde å gjere som meg og høyre på radio. Etter gudstenesta var det kyrkjekaffe og sidan var det visitasforedrag. Komande veke er det eit stort program for markering av jubileet.

Både staten og kommunen har lagt mykje pengar på bordet for å betale for restaureringa, eg trur det var 80 millionar kroner til saman. Sjølv om det ikkje er arbeidskyrkje i moderne forstand, er det eit stort arbeid som vert gjort med utgangspunkt i kyrkja i tillegg til kyrkjelege handlingar og gudstenester.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.