Revisjon

Share

Det er ikkje bare på Stortinget at det er nødvendig med revisjon. Også i Otra er det tid for revisjon av villkåra for å drive produksjon av elektrisk kraft i desse dagar. Det kan ein i følge avtalen gjere kvart trettiande år, så då må folk sjå i glasskula for å tenke korleis livet i dalføret der elva renn vil vere så langt fram i tida.

Eit problem dei slit med i Otra er tilgroing. Graset veks i dei grunne terskelbassenga og spørsmålet er om det er mogleg å renske graset. Ein har prøvd med å ha lite vatn i elva slik at elva kan fryse til om vinteren og så sleppe ut mykje vatn som kan rive graset med seg. Det har nok hjelpt noko, men med milde vintrar blir det ikkje så mykje effekt, så då er eit alternativ å ha folk som klipper graset, krypsivet som det og blir kalla, i elva. Men det kostar pengar.

Ettersom Otra er vakker når ein kjører oppover dalen, er det også trong for å rydde langs kantane slik at ikkje kratt og skog tek overhand. Dette kostar og pengar, så kommunane vil gjerne ha regulanten til å betale for slikt også. Kanskje bør ein lage tappeluker i terskelbassenga og gjere dei litt høgare, slik at turistar og andre som likar å fiske, kan fiske når dei har løyst fiskekort. Ein kan få stor og fin aure i elva, og bleka, denne vesle laksen som er spesiell i Otra, er morosam å fiske for dei som likar slikt. Og om turistar likar å fiske, kan dei bli verande lenge og legge att mykje pengar.

No er det planar om å ha ein krypsivkonferanse neste år. Alt dette og meir til fortalde Steinar Kyrvestad om i Valle Radio onsdagskvelden. Kva anna han var innom, det får eg kome tilbake til i morgon.