Samanslåing

Share

Sjølv om det er kommunar i Agder som gjerne vil ut av samanslåinga, så vil ikkje fylket det. Der har det heile gått seg til, nokre måtte bytte kontorstad mellom Arendal og Kristiansand, men gode ordningar og gode vegar gjorde problema små.

I halvtimen Kommunen informerer i Valle Radio onsdagskvelden fortalde ordførar Steinar Kyrvestad at ein konsekvens av samanslåinga var ein no lurte på om ein skulle ha Vest-Agder Museet og Aust-Agder Museum og Arkiv (AAMA) eller om ein skulle følgje opp og slå saman der også. Det ville få konsekvensar for Setesdalsmuseet, som jo er eit av musea under AAMA saman med KUBEN i Arendal og Grimstad bys museum, Under desse ligg det 22 museum og besøksstader.

Under Setesdalsmuseet ligg både Tveitetunet og Rygnestadtunet, men også Bygningsvernsenteret på Rysstad og Forsvarsmuseet på for å nemne nokon. Ein lurer nok på både finansiering og organisering, kjenner eg dei rett, for drifta treng pengar både til å løne dei 12-13 stillingane og til anna drift, så vel som til å kjøpe ting som dei vil ha i samlingane sine og ta vare på. Sjølv om Kulturminnefondet finansierer noko, trengst det alltid pengar.

Det trengst det også i Setesdal barnevern, ofte er det trong for meir pengar enn kommunane likar å løyve, for det slår ulikt ut år om anna. Men det er i lovpålagt oppgåve som bare må finansierast. Det skein vel gjennom at han kanskje tenkte at dette var ei oppgåve som burde vore statleg finansiert fordi ein større pengesekk ville tole svingningane betre.