Gamle sangar

Share

I dag skreiv eg inn alle Åpningssangane i Sangboken på Setesdalswiki. Eg la dei i ein tabell der eg hadde med årstall for når dei var publiserte, når dei var omsette til norsk og kva år komponisten laga melodien. Desse opplysningane står saman med notene til melodien i Sangboken, så ein treng ikkje leite rundt for å finne dei.

Medan vi heldt på, for Reidun hjelper meg, så eg kan skrive litt meir samanhengande og sleppe å sjå i boka for annankvart ord, slo det oss at mange av sangane var svært gamle. Bare fem av sangane var omsette til norsk for mindre enn 100 år sidan.

Det blir av og til sagt at vi syng ikkje lenger. Det blir også sagt at å syngje saman skapar ein fellesskap som er unik.

Vi som er litt gamle, kan nok mange av dei gamle sangane. Vi bør nok ta for oss sangboka og syngje litt meir, gjerne aleine i desse koronatider når viruset spreier seg på sangens vinger, som det heiter.

Åpningssanger i Sangboken