Mange misjonærar

Share

For ei tid tilbake kjøpte eg ei lita bok med tittel Misjonærer 1891-1941. I kveld tok eg tak i den og skreiv inn alle namna frå boka i ein tabell på Setesdalswiki. No er planen å smått om senn skrive meg gjennom dei mange namna og få artiklar om folka.

Det synte seg at eg alt hadde  artiklar om nokre av misjonærane, men boka er på 60 sider og med fire små artiklar og bilder på kvar side, blir det 240 namn, så det er jo litt å halde på med. Men vi som skriv har eit lite mål om å få opp talet på artiklar slik at vi kan runde eit nytt tusental før året er omme, så det er bare å henge i.

I vår tid er det ein diskusjon om vi skal sende ut misjonærar til andre land. Eg trur ikkje den diskusjonen var sterk tidleg på 1900-talet, i heile det hundreåret sendte norske misjonsorganisasjonar ut hundrevis av misjonærar, finansiert av misjonsforeningar over heile landet. Mange var i lange periodar ute, og tenesta var eit livskall. I dag er det nok heller slik at mange tenkjer at dei kan ta ein periode, men ikkje eit heilt liv.

Nå er det jo mange ting som spelar inn, mellom anna at barna skal få tilknytning til Norge og skolegang her i landet. Før reiste familien ut, og barna måtte finne seg i foreldrene sitt misjonskall. Mange har hatt vonde opplevingar av det.

I dag tenkjer organisasjonane meir at dei skal finansiere lokale kristne og kyrkjer sitt arbeid, altså hjelpe til slik at folk kan ha evangelist-teneste i sitt nærområde. Då rekk pengane lenger, og pengegåvene har jo minka med tida.