Kinamisjonærar

Share

I dag har eg lese og skrive litt om eit par kinamisjonærar. Jørgen Høgetveit var fødd i 1906 og gjekk på Birkeland ungdomsskole og sidan på Kinamisjonsforbundet sin misjonsskole før han reiste til Mandsjuria i 1935. Men han fekk bare få år i tenesta, alt i 1939 døydde han. Då reiste kona heim med eldste sonen og vel heime fekk ho sitt andre barn.

Det gjer inntrykk å lese om folk som får eit kall og følgjer det. Det er mange som han som har reist ut, men no er det gjerne kortare tid for dei fleste. Jørgen hadde søsken som også reiste ut som misjonærar, så i heimen deira må det ha vore ei sterk interesse for misjon. Det er det jo framleis på Evje, Misjonssambandet sin generalsekretær kjem frå Evje.

Andre inntrykk i dag kom frå utdelinga av Nobels fredspris. Å vere journalist er ikkje lett i alle deler av verda, det fekk vi gode prov på i sendinga på tv i dag. Men dei held ut og rapporterer sjølv om dei får trugsmål om å bli drepne. Det trengst mot til slikt.