Jol i Setesdal

Share

I dag fekk vi artikkel om årets Jol i Setesdal på Setesdalswiki. Det var Geir som skreiv artikkelen, vi har endåtil ein artikkel frå bladet, den som han skreiv sjølv, Glad i Setesdal.

Når det gjeld artikkel på Setesdalswiki, så er det eit oversyn over innhaldet. Det hender også at ein i bladet finn stoff som er omtalt her, og då lagar eg lenke i innhaldslista, slik eg gjorde med Olav Heggland i årets utgåve.

Men Geir la også ut artiklar om joleheftet dei siste åra, vi hadde ikkje dei, men no er innhaldslistene klar for alle dei 60 åra Jol i Setesdal har kome ut. Så om nokon tenkjer på å skrive ein artikkel til bladet og lurer om det er omtalt frå før, så kan dei sjekke det.

Sjølv har eg halde på med noko misjonærstoff frå Evje. Det vil eg kome tilbake til når eg får meir å skrive om der.