Ein misjonsheim

Share

På Høgetveit, langt inne på heia mellom Evje og Iveland vaks det tidleg på 1900-talet opp fleire gåverike born som vart misjonærar. Dei fekk seg skulegang og god utdanning og så valde dei å gjere si teneste for Kinamisjonen, det som i dag heiter Norsk Luthersk Misjonssamband.

Etter kort tid i Kina vart landet stengt for misjon, og då vart tenesta deira flytta til Etiopia, og så var det vel bare å ta fatt på å lære seg eit nytt språk.

I Norsk Misjonsleksikon frå 1966 er det fem personar med etternamn Høgetveit. I Hvem Hva Hvor i NLM er det dobbelt så mange. Truleg var bladet Kineseren, seinare Utsyn sentralt i heimen der inne på heia, gjennom det fekk dei misjonskallet og slik vart livskursen staka ut. Misjonsblada har vore viktige for å halde kontakt mellom dei som reiste ut og dei som var heime. Gjennom brev til redaksjonen for blada kunne misjonærane oppfordre folk med omsorg for arbeidet til bønn og offer for at arbeidet skulle lukkast.

Setesdalswiki har artikkel om Høgetveit. I dag er det Sjur og Wenche Rundsag Høgetveit som driv garden.

Fil:Høgetveit 270317 (2).jpg