Dagens avis

Share

Dagens avis vart artikkelen som gjorde at vi passerte eit nytt hundretal. Det er nå 93 901 artikler på Setesdalswiki var teksten som plutseleg stod på framsida i kveld. Det var jo ei stor glede, for vi har hatt eit mål om å klare å runde  eit nytt tusental til nyttår, No har vi 14 dagar på oss til det, så det trengst ein ekstra innsats, for til vanleg så treng vi ein månad på 100 artiklar. Men eg vonar det skal gå.

I dag har eg elles vore oppteken med å kaste aviser. I morgon er det papir og plast, og då gjeld det at dunken er full. Vi får Fævennen og Vårt Land kvar dag, og så kjem Lindesnes tre gonger i veka og Setesdølen to gonger. Men eg har vondt for å gje slepp på Vårt Land, og no hadde det blitt ei stor bunke. Dermed måtte eg til å rive ut for å ta vare på det eg kanskje kunne få bruk for til Setesdalswiki, for det har jo blitt meir og meir at eg skriv om saker relatert til kyrkje og kristenliv.  Til slutt kunne også nokre Vårt Land bli med i dunken, men det skulle nok vore fleire.

Men kanskje kan det at eg reiv ut ein del sider bli hjelpemiddel til at vi når eit nytt hundretal i løpet av to veker. Det blir ei utfordring.