Misjonsalliansen

Share

I dag var det Misjonsalliansen som vart den artikkelen eg skreiv på Setesdalswiki. Grunnen til det var at dei må få ny generalsekretær, for han som har stillinga no, skal bli kyrkjeverje i Kristiansand. Han heiter Andreas Andersen og har tidlegare og vore misjonær i organisasjonen.

Misjonsalliansen hadde så lenge Mari Hovstad levde, stemne i Grendi kvart år. Ho hadde vore sjukepeliar og jordmor i Kina og seinare på Taiwan for organisasjonen, som driv mykje diakonalt arbeid. John Olav Larssen var også i teneste for Misjonsalliansen, og han besøkte arbeidet deira på søppelfjellet i Manila og hadde seinare eit kor frå Manila med på reise i Norge. Ein periode var eg med i Representantskapet. Dei hadde alltid årsmøte onsdagen før Kristi Himmelfartsdag. Dei gav ut bladet Misjonsvennen, det var det journalist i Aftenposten, Harald Stene-Dehlin som redigerte.

Ein annan som var generalsekretær i organisasjonen var Nils-Tore Andersen. Han er kanskje meir kjent som forlagssjef i Luther forlag og har skrive fleire bøker, mellom anna andaktsboka Trygg i Guds hånd.

Misjonsalliansen er særleg kjent for arbeidet med mikrofinans, det vil seie at dei låner ut små beløp til folk, særleg kvinner, som så brukar pengane til å investere i å lage produkt som dei kan selje. Når lånet er betalt, og dei slik har vist at dei kan drive butikk, får dei låne meir, og dermed tene meir. Det har vore god veg ut av fattigdom for mange.