Salmeboka

Share

I år har NRK sendt om att Salmeboka minutt for minutt ein time frå klokka åtte til ni om morgonen kvar laurdag og sundag. Eg var ikkje merksam på det til å begynne med, men etter kvart har eg fått det med meg som ei fin andaktsstund desse morgonane.

Her får vi gjenhøyr med eitt av dei mest populære programma då det vart sendt første gongen. Det er rørande å sjå folk fylle Vår Frue kirke i Trondheim dag som natt, songen tona jo heile døgeret den gongen. Folk tenner lys på eit kors i midtgangen laga av brustein, når kora syng, sit dei med salmeboka og syng med på gamle og nye salmer.

Det hadde jo vore fascinerande med eit tilsvarande program med Sangboken sine sangar, den har også over 900 nummer. Eg har tenkt at eg med tid og stund kanskje skal klare å lage små artiklar om dei på Setesdalswiki, men det vil nok ta eit par år.

For å lage ein artikkel på Setesdalswiki er det viktig å ha ei kjelde. Det kan vere ein artikkel i ei avis eller i ei bok. Geir har vore flink til å finne stoff i bøker som han kan nytte til små artiklar. Difor går vi mot eit nytt tusental, det ser ut til at vi skal klare det før nyttår, sjølv om det ikkje kom særleg mange nye artiklar i dag. Så får det bli betre i morgon.