Fatt mot

Share

Andaktshaldaren i Valle Radio siterte frå ei Brorson-salme og sa: Fatt mot. Men eg fylgde ikkje så godt med før dette, så eg fekk ikkje med meg salma. Men etter litt googling, fann eg henne:

Nu da til lykke
Med kampen, kristen sjel!
Dig intet trykke,
Her er Immanuel!
Gå fri i sinde,
Ti Jesus med dig går;
Fatt mot å vinne,
Det alt på troen står;
La Satan finne
Hvad Kristi kraft formår!

I den aktuelle timen hadde Siri Johannessen desse gjester og tema:

Else Gyro er vikar-kyrkjeverje i Bykle dette året og fekk ein ny koronarunde i fanget. Det blir ikkje mykje kyrkjegang i år heller, men kyrkjene er opne om nokon vil ha ei stille stund med litt musikk.

Margit Dale var endåtil i studio i samtalen med Siri. Det vart ein variert samtale om korleis ho overtok garden Systog Dale og endra heile konseptet frå tradisjonell drift til at ho endåtil har slutta med sauer for å konsentere seg om å halde kurs i matlaging med basis i naturen, gi ut bøker om matlaging og bli ein mangesyslar med eigen matblogg, TV-program og endåtil kunne leve av det saman med mannen sin,

Til slutt fekk vi eit gjenhøyr av 9 lesingar og sangar frå i fjor, og det var godt å kunne avslutte med eit så fint program.