Nedstengt

Share

Også dette året måtte vi feire jul i eit samfunn prega av koronarestriksjonar. Det var rart å sjå den store Nidarosdomen, der det skulle vore 1200 menneske, bare ha ei handfull i benkene. Likevel ljoma sangen under kvelvingen.

Her i stova var vi fem vaksne som gledde oss over fellesskap, god mat og gåver både til undring og smil. Og sjølv om vi underheldt kvarandre med quiz og høgtlesing, stemmer det som eg las i ei avis nyleg at mobiltelefonen alltid var nær og plutseleg var ein av oss, snart den ein og snart den andre, over i ei anna stove eller kor det no måtte vere for å fylgje med på kva som skjedde, kva folk la ut i ulike grupper dei var med i.

Eg las ei fortelling av Ajax, vi plar like desse Stavangerhistoriene, og på nettet fann Margunn ei der Claes Gill las opp. Han kunne sanneleg Stavanger-dialekten også.

Så var det å rydde bort gåvepapir og anna slik at huset ser nokonlunde ryddig ut når vi står opp i morgon.