Puslespel

Share

Tradisjonen tru er det eit puslespel mellom dei andre gåvene til jul. Dermed blir1. juledag ein dag med pusling for dei i huset som likar det. Eg er ikkje der, men Reidun og dei andre likar det. Så når middag og middagskvil er over, når Dagsrevy og Året med kongefamilien har passert, då er det tid for pusling.

I år var det ei intrikat teikning med mange folk som var motivet. Det var nok lettare enn fjorårets, der ein tredel av motivet var blå himmel, Men å pusle tusen bitar på ein kveld, det går ikkje, dei må nok ha meir tid enn som så. Margunn og Stein fekk eit puslespel med 3000 bitar, men det tek dei med heim og kan kose seg med når dei ikkje har anna på timeplanen, som for ein pensjonist verkar rimeleg full.

Vi fekk med oss Julotta på STV2 klokka 10 og der var det fullt hus, men med avstand mellom folka. Nidarosdomen klokka 11 hadde flott musikk, men ikkje mange folk, At det bare er lov å ha eit fåtall på gudsteneste i den store katedralen, det er eit paradoks. Det peika også biskop Veiteberg på i eit innslag på Dagsrevyen, for kjøpesenter, pubar og andre serveringsstader får ha ope og mest vanleg drift. Espen Rostrup Nakstad meinte at Helsedirektoratet ikkje sette grenser på utandørs servering, men eg er ikkje sikker på om dei sat ute i ti minusgrader, som det jo har vore i Sør-Norge no.

Til ettermiddagskaffi var dei turre kakene bytta ut med bløtkake.

Kan være et bilde av dessert og innendørs