Mange døde

Share

I jula har Geir leita fram ei bok om gruvehistoria på Evje. Når eg les det han har skrive, slår det meg at det var mange som døde som følgje av ulukker i gruva. I dag hadde det nok blitt sett ned kommisjonar som skulle oppklare årsakene til ulukka, men slik var det ikkje for hundre år sidan. Då var det bare å gå på vidare.

Det same gjaldt nok ikkje bare i gruveindustrien, Dei som dreiv på havet opplevde nok sikkert også at ein kollega i notlaget kom bort, og ofte hadde ikkje dei etterletne ei grav å gå til.

Elias Blix kjente dette livet og skreiv songen Gud signe vårt folk der dei siglar og ror. Det var nok viktig å ha Guds signing med seg når folk drog på Lofoten eller kor det no skulle vere dei fann slikt arbeid. Den indre Sjømannsmisjon, der eg hadde fire år som redaktør av Fiskerens Venn og seinare 15 år som rektor på Hadsel folkehøyskole, som dei var medeigarar i, oppstod nettopp for å ivareta liv og helse og å forkynne evangeliet til fiskarar og sjøfolk i Norge.

No sveipar koronapandemien over verda med mange døde i mange land. Så langt har vi i Norge sluppe lett unna, takka vere statlege  tiltak som nedstenging og vaksinering. Og sjølv om nedstenginga har vore brysam, er det ein liten pris å betale for å sleppe overfylte sjukehus og massegraver.