Gamle julesangar

Share

Eg har eit lite mål om å skrive små artiklar om alle julesangane i Sangboken. Det slår meg at sangane er gamle, ofte frå midt på 1800-talet. Jakob Sande sin sang, Det lyser i stille grender, er eit unntak, men også den er 90 år gammal, skriven ein sommardag i 1931.

Kan hende skuldasst det den individualiseringa vi har sett i samfunnet, no skal sangar vere for solistisk bruk og ikkje for fellessang. I Vårt Land har det no i desember gått ein debatt om sangen Tenn lys, for ei gruppe som framførte den i TV, endra innhaldet utan å spørje forfattaren om lov, og dette var ein ny sang der opphavsretten ikkje var borte. Om dei hadde spurt om å få endre sangen, ville han svart nei, blei det sagt. Dei burde vel heller brukt ein julesang som var falt i det fri, eller adventssang, for det var jo i samband med advent desse programma skulle synast.

Om dei hadde prøvd seg på Gjør døren høy, ville det nok ikkje blitt nokon debatt og dei kunne skrive slik

Gjør døren høy, gjør porten vid/ nå kommer folk i flokker hit/ fra fjerne land til Norges kyst/ for her er livet lett og lyst.

Her lever vi i sus og dus/ vi drikker øl og tygger snus, / Vi har det fett i Norges land/ og lever livet, alle mann.

Den allusjonen til adventssalma ville neppe noen kalt brot på åndsverkloven, den salma er falt i det fri og kan maltrakterast av kven som helst. Men ein slik versjon ville neppe blitt folkeeige, snarare ein ironisk kuriositet. Eg trur eg stoppar her for i kveld.