Klargjering

Share

I dag var det tid for å klargjere Setesdalswiki for eit nytt år. Då måtte eg ha hjelp av Helge, han bytta i venstre marg, slik at no står det 2021 og 2022 der.

Enno har vi ikkje fått nokre datoartiklar for det komande året, for koronasituasjonen gjer at jolefestar og andre arrangement som tradisjonelt var lagde til nyåret, nok helst blir avlyste. Så blir det bare dei arrangementa som ikkje kan avlysast, som blir gjennomførte, som gravferder mellom anna. Ein stad las eg at minnesamvær vil bli når situasjonen gjer det mogleg.

I romjola er det blitt vanleg å sjå på sjakk, i år er det frå Warszawa der Magnus Carlsen knivar om å vinne ei årsløn i WM og der mange kjempar for å rive han ned frå trona si. Eg synest det er spennande, sjølv om det er mange år sidan eg sjølv spelte sjakk. Dei som driv med dette har verkeleg stått på for å vere klar til arrangementet, der er det ikkje tale om å ha ei roleg jolehelg.