Årsoppgjer

Share

I kveld skreiv eg ein liten artikkel om Et barn er født i Betlehem, og det vart artikkel nr. 94 000. Dermed runda vi eit nytt tusental i same slengen. Sist gong vi gjorde det var for eit år sidan. Det betyr at produksjonen av nye artiklar har gått tregare enn før, i 2021 vart det bare 1000 nye artiklar. Når det gjeld sidevisningar, ligg det på eit snitt på 525 dagleg, så det er folk som har nytte av det vi held på med. Det bør gje pågangsmot for eit nytt år.

For eg lagar jo Setesdalswiki for at det skal vere til nytte. Eg har etter kvart skrive meir om kyrkje og kristenliv, og ikkje bare i Setesdal, for det stoffet knytter saman heile landet og femner langt ut over grensene til Norge. Både misjonærar og predikantar og prestar og organistar kan det vere vanskeleg å finne biografisk informasjon om. Så det må bli prioritert i året som kjem. Og Sangboken har 8-900 nummer, så det kan bli ein del artiklar bare av dette. Kan hende sprengjer vi alle rekordane i året som kjem. Det er jo lov å håpe.