25 år

Share

I år fyller Valle Radio 25 år og difor har Siri rota i arkivet. Der fann ho mykje gull, så i morgon, tysdag 4. januar blir det skattar frå arkivet.

25 år som lokalradio, om vi brukte gjesteboka og leita litt, ville vi nok funne stoff nok til å lage bok om radioen og alle folka og perspektiva vi har lyfta fram gjennom åra. I morgon vil du få høyre noko heilt frå starten.

Tirsdag 4. januar

Tirsdager i bakspeilet
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri av Harald Haugland om da radioen flyttet til Setesdalstunet,
18.15 Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon, ved Pet Karlsen. Sendt i 2000
18.30 Nytt og gammelt med bl.a. kommuneoverlege i Bykle og Valle Benedicte Severinsen
20.00 Glade toner med Ånund K Homme fra 19. januar 1999
20.30 Postludium ved Pieter Leebeek fra 19. januar 1999
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com