Arkeologi i Setesdal

Share

I kveldens program i Valle Radio hadde Siri Johannessen ein interessant samtale med Theodor Lothe Bruun, arkeolog og formidlingsansvarlig i Agder fylkeskommune. Heile Setesdal er fullt av arkeologisk interessante stader, meinte han og var svært entusiastisk i omtalen av alt ein kunne støyte på.

Det var også interessant å høyre Laila Homme og Gunvor Ruth Salvesen som programleiarar for Barnetimen. Dei hadde vore på skulen og intervjua folk om kva dei hadde fått til jol. Dei snakka og om kva dei sjølve hadde fått til jol, og Laila fortalde at ho hadde fått mykje som ville kome vel med når ho skulle på vidaregåande skule og ikkje lenger kunne bu heime, men måtte bu på hybel på Hornnes.

Slik var jo livet for ungdommar i Øvre Setesdal, etter ungdomsskulen gjekk turen ut av heimbygda, anten til Hornnes eller til Blakstad. Framleis er vel det det vanlege.

Eg hugsar at då Sigmund skulle på vidaregåande skule, valde han å gå på Kvitsund, for der gjekk Eivind A. Hovet og Torstein Bjørgum, som var vener på Nomeland. Eg var imot det, for eg tenkte at då ville det bli vanskeleg for han å kome heim i helgene. Men han valde rett, å kome heim i helgene var ikkje høgt prioritert, for på Kvitsund hadde dei så mykje å halde på med at helgene kanskje like gjerne var toppen av kransekaka for dei. Og så var det eit fagleg driv som gav gode resultat til slutt.

Men no kom eg heilt ut av det eg hadde tenkt, så eg trur eg sluttar av.

Onsdagssending i Valle Radio 20220112