Misjonstidende

Share

Eit av dei eldste misjonsblada er Misjonstidende som Det Norske Misjonsselskap gir ut. Før var det vel ei vekeavis, no er det eit temamagasin som kjem seks gonger i året. Før abonnerte vi på bladet for ein viss pris, no vert det sendt ut gratis til alle som vil ha det. Med i bladet finn vi eit girokort slik at vi kan betale, opplaget er vel 17.000 og om alle betalar ein slant, vert det store summar til misjonen.

Første nummer i år handla om å velje. Det er så mange slags valg vi tek, og det er viktig å velje rett, både når det gjeld utdanning og arbeid, så vel som i andre område av livet. Før var misjonskall eit livsvalg, no er det eit valg for ein tidsavgrensa periode for dei fleste. Før ofra folk alt for misjonskallet, også familien. Det har vore nokre oppslag i avisene om korleis barna vart sende på internat fleire dagsreiser frå foreldrene og korleis lengsla kunne margstjele både foreldre og barn.

Heldigvis er det ikkje slik lenger, no får familien prioritet når folk skal velje, og det er viktig. Så får vi håpe at det er slutt valg som fører til sakn og problem.