13 nye

Share

I dag var ein sterk dag for Setesdalswiki. 13 nye artiklar vart lagde til. Her er dei;

Siri finn skattar i arkiva, Geir finn stader i Setesdal vi enno ikkje hadde skrive om, og sjølv har eg skrive inn overskrifter i to aviser og laga ein artikkel om ein organist som seinare skal spele til gudsteneste i radioen. Eg hadde planar om å skrive om dei som skal ha gudsteneste i morgon også på Setesdalswiki, men fann ikkje nok informasjon til å gjere det, men eg vonar slik informasjon vil kome etter kvart.

Gudstenesten i morgon er frå Finnnsnes kirke. Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher er liturg og Sarah Blamire er organist. Enid Bratteng og Nicole Wiik er tekstlesarar, og Kjell Karstein Øvereng medverkar også i gudstenesta. Finnsnes kirkes ungdomskor og Kirkebandet deltek med sang og musikk, dirigert av Solrun Borvik.

Preiketeksten er Joh. 5, 1-15 og salmene er 322 Stor er din trofasthet, 331 Du lyser din fred over barnet, 452 Du som styre straum og vind og 520 Gå gjennom byens lange, rette gater