Kulturkommune

Share

Valle kommune er ein kulturkommune med stor K. Det må vere konklusjonen etter samtalen som Sondre Rua Dokken hadde med teknisk sjef Torleif Homme i Valle Radio i kveld.

Storstoga i Valle kultursenter vart bygd i 1970. No er det tid for ei omfattande rehabilitering. Eit krav var at det skulle vere amfi, men det synte seg at golvet i salen ikkje  var sterkt nok til å bere vekta av amfiet. Då måtte ein tenkje annleis.

Det var utlyst arkitektkonkurranse, den vann Trollvegg Arkitektstudio frå Kristiansand i konkurranse med mange andre. Kravet var at det skulle vere amfi med plass til 200 og nokre plassar i tillegg nede på golvet, 250 i alt. Så skulle det i tillegg til kultursalen vere kjøkken, klubblokale og klatrevegg. No ventar ein på ei skisse, den vil kome i løpet av våren.

Eit anna stort prosjekt som Teknisk etat jobbar med, er utbygging av renseanlegg på Rysstad. Det skal starte ved Otra Kraft, gå ned til Nomelandsmoen og vidare frå Nomeland til renseanlegget nord for Rysstad. Slik blir det ei samankopling, og det blir eit stort prosjekt.

Eit anna prosjekt dei jobbar med er rulleskiløypa i Brokke. Den skal få asfalt i mai-juni.

Her er programmet:

19.00 Tankar frå Bibelen med Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer med Torleif Homme, teknisk avdeling
20.00 I rockens teikn.
Sondre Rua Dokken og Lars Tarald Myrum mimrar om rocken dei vaks opp med på 90 talet
21.00 Musikkprogram med Johs Bjørkeli