Bru-snakk

Share

I kveld har vi besøk av Margunn og Stein, og då blir det snakk både om slekt, bibliotek og bru. Dei bur på Sandøya ved Brevik, og då er dei avhengige av ferje. Eg har jo meint at dei bør få bru, den ville koste 100 mill. kroner. Før var det tale om at ny ferje og slikt ville gjere at dei slepp unna noko rimelegare, og då kunne ein jo tenke at ein valde det billegaste alternativet på kort sikt. No er kalkylene visst meir enn dobla, kan hende tredobla. Då burde brua vere sjølvsagt, etter mi meining.

I staden har dei gått for ny ferje og nytt ferjeleie på ein plass der det vil vere store problem å legge til både i tåke og med straum eller is i Grenlandsfjorden. I år er jo det ikkje så aktuelt, så kanskje folk har gløymt at det kan vere is i fjorden. Stein har hevda synet sitt i bystyret, der han er varamann og har møtt nokre gonger etter at ein kollega der hamna i regjeringa. Men der vil partileiinga at han ikkje snakkar om det. Fylkesmannen sa skriftleg at han er inhabil i saka fordi han er for engasjert i henne. Tenk det.