Telefontrøbbel

Share

Telefonen min lever sitt eige liv om dagen. Om du har ringt til meg i dag og ikkje fått svar, kan det nok vere at eg ikkje høyrde noko, for av ein eller annan grunn hadde han hamna på lydlaus.

Eg har jo skrive om telefontrøbbel før, så eg skal ikkje ta opp att det eg skreiv der.

I staden vil eg skrive litt om gamle papir, for i dag tok eg ein pose med papir frå 2002 og såg gjennom den. Det var jo før eg hadde begynt å skrive blogg og før Setesdalswiki vart til, men eg var oppteken av litteratur og musikk også den gongen, ser eg.

Mellom anna var eg oppteken av orgelkonsertar i USA. Eg har aldri vore i det landet, og eg kjem ikkje til å reise dit anna enn når eg ser filmar derifrå, då kan eg reise i fantasien både til USA og kor elles eg måtte ha lyst til å reise. Men eg var med på ei liste som heitte piporg-l, og i den tida, då internett ikkje var så utbygd, så fortalde folk om orgelopplevingar på lista.

Sjølv skreiv eg ikkje noko der, det skulle eg jo ha gjort, tenkjer eg i dag, det kunne vore fint å fortelje folk over there om orgelkonsertar og orgelkultur her i landet. Ingen andre gjorde det, og eg trur kanskje eg var den einaste norske som fylgde dei debattane den gongen.

Vonleg vil det no vere lyd i telefonen min framover, om du skulle ha noko å melde meg.

Mobiltrøbbel

Share

Dei siste dagane har eg hatt trøbbel med mobilen min, så om du har prøvd å ringe meg utan å få svar, så veit du grunnen. Av ein eller annan grunn hadde han blitt sett på lydløs, og då er det ikkje så lett å finne ut når nokon ringer til meg. Eg sit jo ikkje med han i handa og ventar på telefonar, heller.

I våre dagar er det jo blitt slik at vi alle har vår telefon i lommen. Då eg for mange år sidan vart kjent med Reidun og ville ringe henne heime, hadde dei ikkje telefon i huset, så ho måtte bodsendast. Dei unge veit vel knapt kva det var, men ein måtte då ringe sentralen og bestille samtale bodsendt. Så måtte den naboen som hadde telefonen, gå til den bodsendte med melding. Så ringte ho opp att og sentralen ringte tilbake til den som hadde bestilt samtalen. Det kunne jo ta litt tid.

Om ein ikkje får svar i våre dagar, lurer ein nok heller på om det er noko som har hendt, og så ringer ein etter kvart ein nabo eller familie for å finne ut.

Men best er det når ein får svar.

Avlyst

Share

Sendinga i Valle Radio i morgon er avlyst. Førebuingane til påskesendinga gjer at andre sendingar stoppar fram til dei store sendingane i påska, skjærtorsdag og 1. påskedag.

På grunn av pandemien har det ikkje vore påskesendingar dei siste to åra. Når ein så veit at dei er grunnlaget for økonomien til radioen, så skjønar ein at det er viktig med gode og inntektsbringande sendingar i år. Radioen har også reklameinntekter, men det er sendingane i påska som skapar dei store inntektene. Folk kjøper lodd, mange er med og skriv lodda opp, og så kjem trekkinga om kvelden 1. påskedag.

I ettertid betalar dei så for lodda dei har kjøpt. No går det sikkert raskare enn før, for no er VIPPS i bruk av dei fleste.

Eg pleier jo å basere bloggen på det som skjer i radioen. No når sendingane fram til påske er avlyste, får eg finne andre perspektiv framover.

Feel good

Share

I A-Magasinet denne veka las eg om Marian Keyes, ho skriv feel-good romanar, lettleste skal dei også vere. Så eg sjekka på Mandal bibliotek og dei hadde fleire bøker av henne, mellom anna Rachels ferie, som var omtalt i artikkelen eg las.

Laurdag henta Reidun to slike bøker då ho var i byen. Ho var på basar på Kirkesenteret i Gågata og gjekk turen over brua og tilbake i det fine veret medan bilen stod i parkeringsfjellet.

Så sette eg meg til å lese, og starten gjekk så høveleg. Men om eg kjem til å fullføre, er eg ikkje sikker på. I ein prat med Rønnaug i dag sa ho at når det gjeld fagbøker, låner ein dei og les kanskje bare litt her og der, skummar gjennom dei. Kanskje skulle eg gjere det med denne romanen også, for eg opplevde ikkje så mykje feel-good i starten på boka i det minste. Der fortel Rachel om narkotikabruk i New York før ho blir sett på flyet heim til Irland for å avrusast.

Rus er ikkje noko hyggeleg å lese om, så fram til no er eg nok heller skuffa. Men kanskje kjem det seg om ho blir avrusa og opplever andre kvalitetar i livet. Så eg får visst halde på litt lenger og sjå om det blir verkeleg feel good lenger ute i boka.

Vær snille med hverandre

Share

Så runda vi eit nytt hundretal att; 94.400. Setesdalswiki veks, Då har vi auka med 300 på akkurat to månader, frå 26. januar til 26. mars. Så vårt vesle Setesdalsbaserte leksikon med stoff frå både inn- og utland, vi fyller eit informasjonsbehov med det vi skriv om. Dagleg har vi vel 500 som er innom og les, i snitt ser dei på knapt 10 sider kvar.

Vi skulle nok vore flinkare med å lage lenker og skrive i dei røde lenkene som oppstår, til dømes i datoartiklane, for det kan vere fint for folk å få vite noko om dei som er i Setesdal for å gjere eitt eller anna, og som er omtalte i Setesdølen.

Vi skulle også vore flinkare til å fange opp informasjon som blir lagt ut på Facebook, for der er det også stoff som kan bli til artiklar.

Den artikkelen som gjorde at vi tippa over i nytt hundretall, var Geir Daasvatn sin artikkel Vær snille med hverandre. Den syner at vi slett ikkje bare har fakta-artiklar, men også finn plass til essay, utgreiingar og meiningsytringar. Siri Johannessen sine artiklar om program i Valle Radio på 1990-talet, er også svært gode for å få perspektiv på 25 års radiohistorie og sjå kva vi hadde på sendeplanen den gongen.

Så får vi bare stå på og skrive vidare utover våren og sjå kor langt vi kjem.

Etterlysing

Share

Reidun strikkar for Setesdal Husflid og då ho var ferdig med siste bestilling for ei tid tilbake, sendte ho ein pakke med to gensarar til dei. Ho hadde sporing på pakken, men det kom bare opp at sist fredag var pakken komen til Kristiansand.

Difor tok ho ein telefon til Husfliden i dag og lurte på om dei hadde fått pakken. Det hadde dei ikkje.

-Kven kan ein ringe til på Posten, spurte ho litt frustrert etterpå og fortalde at då ho vakna i natt, tenkte ho på det.

Men så fann ho eit nummer og slo det. Der svara ei hyggeleg stemme og lurte på kva ho kunne hjelpe med. Reidun forklarte problemet, las opp sporingsnummeret og fekk høyre at dei skulle sjå på det.

Det gjekk bare nokre få minutt, så ringde telefonen og sa at dei hadde funne pakken, han låg klar til henting på Valle Handel, som jo har posten i Valle.

Ho som i natt hadde lege og grudd  seg for om ho måtte strikke ein ny genser, vart jo mest hoppande glad og takka så mykje. Så ringde ho til Husfliden, og dei skulle springe over på butikken før dei sjølv opna og hente pakken.

Etterpå fekk Reidun ei kundeundersøking der ho skulle svare på kor nøgd ho var med hjelpa ho hadde fått. Då svara ho 10 av 10 poeng. Det kan eg godt skjøne.

Når ei etterlysning fører til oppklaring, då er det verd 10 av 10 poeng.

Dilemma

Share

I kveldens sending i Valle radio fortalde Øyvind Jacob, som var ansvarleg for programmet, om eit dilemma han kom til å få på laurdag. Då skal det vere fagdag for stavkyrkja på Rysstad, og den er han sterkt involvert i. Men så er det også opning av ei samling av bøker av Gabriel Scott på Valle folkebibliotek i Sæbyggjen. Og Scott er ein forfattar Øyvind har hatt nært forhold til heilt frå han var barn. Difor ville han gjerne også fått med seg denne.

Samtalen var med Arne Henriksen, som fortalde om Gabriel Scott. Dessverre fekk eg ikkje med meg heile den samtalen, for når telefonen ringer og det er sending i Valle radio, så har også eg eit dilemma, som du sikkert skjøner. Eg løyste det ved å ringe opp att seinare. Men dermed fekk eg ikkje med meg Johs. Bjørkeli sitt slentrande kåseri om musikk.

Slik vil det jo ofte vere. Dersom du ikkje høyrde på Valle radio i kveld, fekk du ikkje med deg dette programmet:

Velkomne til sending 🌺 Nettradio: https://stream.valleradio.com/valle_hq
19.00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer med ordførar Steinar Kyrvestad
20.00 Lokal time med Øyvind Jacob
– Geir Daasvatn om Setesdal for Ukraina
– Arne Henriksen om Gabriel Scott
21.00 Musikkprogram med Johs. Bjørkeli

 

 

Kor skal ein begynne?

Share

I kveld veit eg mest ikkje kor eg skal begynne når eg skal skrive om sendinga i Valle Radio. Den var så innhaldsrik og så variert at det må bare bli ein bit i kveldens omtale. Om vi hadde hatt podcast, så trur eg innslaga ville blitt spelt mange gonger, men det har vi ikkje, så fekk du det ikkje med deg i kveld, gjekk du glipp av dei.

Kåseriet til programleiar Siri Johannessen kan du lese sjølv via Setesdalswiki og andakten av Knut Olav Raen får serien Over ein open Bibel kan du finne på Norea radio sine sider.

Men frå 18.30 til 20.30 var det originalt stoff. Først fekk vi eit sjarmerande innslag med unge kvedarar leia av Anna Slaby Driel. Laura og Vilja la bort mikrofonskrekk og song sjarmerande for open mikrofon, dei likte å synge for publikum, etter det eg fekk med meg.

I samtalen med Martin Aarflot om Mercy Ships fekk vi høyre om hjelpearbeid frå hospitalskipet. Ikkje bare driv dei kirurgi, om bord på skipet har dei eit auditorium med plass til 600 der dei samlar legar til kurs. På eit slikt kurs hadde dei undervist om kirurgi for å lukke spalta ganer, og neste gong dei kom tilbake til den plassen, var det ingen pasientar med opne ganespalter, legane som hadde vore på kurset hadde gjort det dei hadde lært og slik gitt mange hundre pasientar nye liv. Dei gjer det gratis, betalar sjølv for å vere på skipet og jobbe med faget sitt. Hovudkontoret for Mercy Ships er i Slottet i Kristiansand, det var meir enn eg visste. Om ein lyttar var i byen, var ho velkomen innom, vart det sagt.

Stikkord for programmet finn du på Setesdalswiki. Eg sluttar her og takkar for eit flott program.

Tysdagssending i Valle Radio 20220322

Sjå i nåde til oss

Share

Så er det ei ny veke i Valle Radio og i morgon kveld vil Siri Johannessen igjen presentere eit variert og interessant program for lyttarane. Tittelen på bloggen er inspirert av to av innslaga hennar. Eit handlar om Ukraina og hjelpa som Hallvard Hasseløy bringer til fattige folk der og eit anna handlar om Mercy Ships. Mercy er det engelske ordet for nåde og barmhjertighet.

Men det er anna også på programmet. Valle Radio prøver å følgje opp UNESCO-statusen og arbeidet med folkemusikk. I morgon kveld får du høyre unge kvedarar.

Her er programmet:

Tirsdag 22. mars
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Over en åpen bibel fra Norea
18.30 Folk og musikk: Anna Slaby med kvedarane Laura og Vilja + UKM’ere

fra 19.00 Martin Aarflot fra Mercy Ships Norge, etterfulgt av
nytt fra Ukraina med Hallvard Hasseløy fra Open Heart
20.00 Sogelagshalvtimen med Vidar Toreid
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Vårløysing

Share

Her i huset er det vårløysing. Eg hadde i grunnen tenkt å skrive om det i går, men då kom boka til Liv Godin plutseleg i vegen. Så får eg heller skrive om den lokale vårløysinga i kveld.

For ut er det jo ikkje så mykje som seier vårløysing til no. Der er det helst turke. Men inne, derimot….

Der er det nasen min som renn. Det er underleg kor mykje snørr det kan kome frå ein rennande nase. Eg må vere ekstra forsiktig når eg reiser meg frå stolen og bøyer meg fram over tastaturet på laptopen min, elles sildrar det ned mellom tastane, og då kan det bli kortslutning. Pass på, hald eit papir under nasen som kan samle opp snørret. No er ei heil handlepose full av slike papir. Og nasen er sår av all tørkinga.

I ettertid kan ein sikkert le av det, men når det står på, er det både ubehageleg og irriterande. Og små ting kan ein også irritere seg over.

No veit du kvifor eg ikkje har skrive noko særleg på Setesdalswiki denne veka. Men det kjem nok ei tid der nasen ikkje renn, og då skal eg prøve å skrive litt att.

Og snart kjem den ekte vårløysinga.