Mobiltrøbbel

Share

Dei siste dagane har eg hatt trøbbel med mobilen min, så om du har prøvd å ringe meg utan å få svar, så veit du grunnen. Av ein eller annan grunn hadde han blitt sett på lydløs, og då er det ikkje så lett å finne ut når nokon ringer til meg. Eg sit jo ikkje med han i handa og ventar på telefonar, heller.

I våre dagar er det jo blitt slik at vi alle har vår telefon i lommen. Då eg for mange år sidan vart kjent med Reidun og ville ringe henne heime, hadde dei ikkje telefon i huset, så ho måtte bodsendast. Dei unge veit vel knapt kva det var, men ein måtte då ringe sentralen og bestille samtale bodsendt. Så måtte den naboen som hadde telefonen, gå til den bodsendte med melding. Så ringte ho opp att og sentralen ringte tilbake til den som hadde bestilt samtalen. Det kunne jo ta litt tid.

Om ein ikkje får svar i våre dagar, lurer ein nok heller på om det er noko som har hendt, og så ringer ein etter kvart ein nabo eller familie for å finne ut.

Men best er det når ein får svar.