Misjonsalliansen

Share

I dag fekk eg Misjonsalliansen Magasin 1/ 2022. I gamle dagar heitte det bladet Misjonsvennen og var nærast eit lite meldingsblad på 16 sider. No er det eit stort magasin på 68 sider, så det tek si tid å kome gjennom.

Denne gongen hadde det form som ei årsmelding og lista opp dei meir konkrete resultata av arbeidet. Organisasjonen hadde samarbeid med 36 lokale organisasjonar. 33800 menneske er med i grupper som arbeider for å endre lokalsamfunnet sitt, 17700 av desse var kvinner. Misjonsalliansen samarbeidde med 356 kyrkjer og 158 av dei hadde diakonale prosjekt i 2021.

Arbeidet til Misjonsalliansen finn ein i Filippinene, Sierra Leone, Etiopia, Equador, Liberia, Kambodsja, Vietnam og Bolivia. Kan hende er det fleire land også.

Då John Olav Larssen slutta i som generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon, vart han reisepredikant i Misjonsalliansen. Ein periode var eg også med i representantskapet i organisasjonen. Dei hadde alltid samling Kristi Himmelfartsdag med gudstenester i mange kyrkjer, og onsdagen før var det generalforsamling. Difor har eg lenge fylgd med i arbeidet til organisasjonen, sjølv om eg ikkje har vore aktiv. Mari Hovstad frå Grendi var misjonær for organisasjonen på Taiwan. Ho var sjukepleiar på eit hospital der i mange år. Det er litt rart å tenke på at organisasjonen ikkje lenger har arbeid der, det vart avslutta i 2015, for svært mange misjonsvenner fylgde med i arbeidet til mellom andre legemisjonæren Kristoffer Fotland.

Men tidene endrar seg også innan misjonen.