GPS

Share

Når ein rotar i gamle papir, kan ein finne mykje rart. I dag kom Reidun med ein perm med papir eg hadde spart på frå 2003, der eg mellom anna hadde samla ein del artiklar frå studiet mitt i Norsk som andrespråk.

Ettersom eg no for lengst har teke eksamen, fått kompetansen godtgjort i høgare løn (apropos lønsforhandlingane som pågår no, der lærarane blir hakka på fordi dei kan få høgare lønn om dei tek meir utdanning, mens andre ikkje får det), så kunne eg jo kaste slike gamle papir.

Men så var det eit papir som ikkje handla om det, men som eg hadde teke vare på fordi det var ei tankevekkande historie frå Familie og medier:

Ein amerikansk turist var på tur gjennom Bayern og brukte GPS. Men han gløymde å sjå ut gjennom vinduet i tillegg til å kjøre på GPS. Han stolte fullt og fast på den heilt til han kjørte gjennom glassdøra og heilt inn i reolane på eit supermarked, forklarte han til politiet. Dersom han hadde plotta inn posisjonen til supermarkedet, der han skulle handle, så verka jo GPS-en. Men han burde jo brukt augo og funne ut at han var framme.

Og no er eg framme.