Gjertine Johnsen

Share

Artikkelen om Gjertine Johnsen førte Setesdalswiki over ei ny grense. Det er nå 94 500 artikler på Setesdalswiki. I dag kunne vi også gratulerere nettstaden med 13 år. Det er smått utruleg at vi har halde på så lenge.

Målsettinga var i starten å skrive om smått og stort relatert til Setesdal. Etter kvart vart det også eit mål å skrive om kyrkje og kristenliv, det er eit område av samfunnet som ikkje er godt dekka av andre wiki-oppslagsverk. Difor finn du både predikantar, prestar og misjonærar blant mykje anna. Artikkelen som gav nytt rundt tal i dag er eit eksempel på det.

I dag høyrde eg på møtet i Regionrådet, det vart overført på Valle Radio. Eg tenkte eg kanskje ville få noko å skrive om på bloggen. Men i dag var det ikkje så mykje leksikalske fakta å få i det eg høyrde på, så eg prøvde å sjå i sakspapira. Men dei var på over 300 sider, så eg droppa det. Det er eit paradoks at eit råd av folk som ikkje har det som jobb å vere politikarar må lese så mykje for å lage sine vedtak.

Møtet i dag var i Bykle kommunestyresal. Eg burde hatt ein artikkel om den på Setesdalswiki, den er jo spesiell med sine mange måleri frå Bykle. Men den har eg ikkje fått laga enno.