Nådeglimt

Share

Frå radiogudstenesta i dag beit eg meg merke i ordet nådeglimt. Eg måtte skrive det ned og grunne litt på det. Det var prost Liv Berg Krohn-Hansen som talte og bortsett frå salma Det er navnet ditt jeg roper, er det ikkje mykje som sit att. Slik er det gjerne med tale, det svirrar forbi. Ein sang kan sitte lenger.

Når vi var i det filosofiske hjørnet kunne eg og Øystein av og til grunne på at konene våre heldt ut med oss. Eg trur nok at vi der og då hadde eit nådeglimt i andre etasje i det gamle kommunehuset i Valle. I den tida burmesiske flyktningar var hos oss, hadde vi det også når dei song for oss. Då merka vi at evangeliet om nåden i Jesus Kristus hadde funne veg til skogane nord i Myanmar så vel som til fjella i Norge og Setesdal.

Av og til prøver eg å skrive litt om prestar og misjonærar på Setesdalswiki. Der skal eg skrive leksikon, så der blir det lett nokså tørt stoff, men også der kan liv og teneste gje meg eit lite glimt av ein person som har stått i nådens teneste i livet og slik gitt nådeglimt til dei han eller ho møtte. Det såg eg også då eg siste veke las boka Det norske baptistsamfunn 150 år. Det var mange glimt av nåde som kom fram der.

Mange har også sunge om dette, men eg trur ikkje ordet nådeglimt er brukt i ein sang. Men sangen Som en strøm av nåde seier noko om det same:

Som en strøm av nåde,
kommer Herrens fred,
fra de høye berger
svulmende her ned.
Full og rik den alltid
fullere dog går,
dyp og klar den alltid
større dybder når.
Kor: Fred som kan bevare,
fred som overgår,
alle hjertets tanker
jeg hos Jesus får.
Fast til seg Han bandt
meg, med så dyrt et bånd,
alltid står jeg tegnet
i Hans høyre hånd.
Barnet hos sin Fader
nå kan hvile trygt,
uten trette tanker,
uten tvil og frykt.
Fra min Fader kommer
bare gode kår,
selv ved vintertiden
sommersol jeg får.
Han som helt har ofret
seg på Golgata,
glad mitt hjerte synger
høyt ett Halleluja.
Sangen er skriven av Francis Havergal. Melodi av James Mountain.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.