Statistikk

Share

Vi har mellom 500 og 600 besøk dagleg på Setesdalswiki. I mai fekk vi høgaste totale besøkstalet for ein månad til no i 2022 med vel 17000 besøk. Talet på unike gjester var vel 10000, det er også det høgaste til no i år.

Når om lag 550 personar dagleg er innom nettstaden for å finne informasjon om Setesdal, syner det at det er eit behov for å formidle slik informasjon.

Ettersom eg bur i Mandal, er eg ikkje lenger så nær på det som skjer i Setesdal som eg var tidlegare. Men heldigvis er Geir Daasvatn tett på det som skjer og får med seg det meste. Dermed vert det leksikonartiklar om både folk og plassar. Han finn også lokale kjelder som det er vanskeleg for meg å få tak i. I dag fekk vi mange konfirmantlister for konfirmantar mange år tilbake i tid.

No startar juni, og i dag har det også vore over 500 innom. Sommartid er tid for aktivitet, mange kjem til Setesdal og vil vite noko om stader og det dei opplever. Vi skal gjere vårt beste for å formidle det på vår måte også gjennom sommaren.