Meir om leite og finne

Share

Ein gong var John Olav Larssen og eg i Danmark på landsmøtet til Broderkredsen på Havet i Danmark.

Møtet var nord på Jylland, eg hugsar ikkje heilt dette no, men det står nok noko om det i Fiskerens Venn frå den gongen. Generalsekretæren i Indenlandsk Sømandsmission, pastor Eilschou-Holm talte og i talen hamra han inn så mange grunnar til at vi burde la lovsangen runge. Den talen inspirerte meg til å skrive sangen: Så la da lovsangen runge. 

Jesus er mektig, miskunnsrik,
så la da lovsangen runge.
Frelser fra fare, nød og svik,
så la da lovsangen runge.
Metter med gode gaver meg,
fører meg frem på livets vei,
så la da lovsangen runge!

Skapt oss har Jesus ved sitt ord,
så la da lovsangen runge.
Satt oss til tjeneste på jord,
så la da lovsangen runge.
Dagen i dag er gitt fra Gud,
at vi om ham skal bære bud.
Så la da lovsangen runge!

Jesus er Under kallet før,
så la da lovsangen runge.
Ennå i dag han under gjør,
så la da lovsangen runge.
All min misgjerning tar han bort,
åpner til himlen nådens port.
Så la da lovsangen runge!

Han er min hyrde, god og mild,
så la da lovsangen runge.
Leder det lam som tidt for vill,
så la da lovsangen runge,
Utvalt i ham av Gud jeg er,
lever mitt liv på nåde her.
Så la da lovsangen runge!

Jesus meg tar til himlens land,
så la da lovsangen runge.
Gir meg sin fred ved hvilens vann,
så la da lovsangen runge.
Pris ham for all hans miskunnhet,
takk ham for all hans kjærlighet.
Så la da lovsangen runge!