Byklefokus

Share

I morgon kan du høyre litt av kvart frå Bykle i Valle Radio. Bykledagen 3. september er i fokus ved Bjørn Erling Auestad, men du får også høyre byklarane Vigdis Jeiskelid, Else Gyro Rysstad og Bernt Einar Berntsen, dei to siste er vel helst tilflytta frå Rysstad og Grendi, men har budd så lenge i Bykle at dei mest kan kallast byklarar. At den vesle kyrkja i Bykle er 400 år, ei lita tre-kyrkje, er mest ikkje til å tru, men byklarane har teke godt vare på klenodiet sitt. No er ho ikkje så mykje i bruk, nykyrkja har overteke for dagleg bruk, men det er jo ikkje unaturleg å jubilere for gamlekyrkja som i så mange år samla folk i både glede og sorg, til høgtid og fest, til song og bøn.

Frå arkivet tilbake i 2005 kan du også høyre meg i samtale med Knut O. Nomeland, heiekaren som eg hadde mange samtalar med.

Tirsdag 23. august
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri fra Norea
18.15 Over en åpen bibel fra Norea ved Svein Anton Hansen
18.30 Folk og musikk med

Informasjon om Bykledagen 3. september
Sogelagsvandringa fra Systog Dalen til Hartevatn, Vigdis Jeiskelid vet mer
Bykle kyrkjes jubileum, Else Gyro Rysstad informerer
19.50 Gjenhør med Knut O. Nomeland om krigen (fra mai 2000)

20.30 Postludium ved Siri Johannessen

21.00 Kyrkjebakken

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.