Amerika og Setesdal

Share

I kveld var det lange avstander i sendinga i Valle Radio. Det starta med at Siri Johannessen snakka med Lars Erik Domaas om hacking, for nå er det fleire i Setesdal som er blitt hacka. Dei har trykt på ei lenke på Facebook og så gått vidare etter det. Det burde dei ikkje gjort, ein bør ikkje trykke på lenker utan å vite kva ein gjer.

Av og til kan det kome gode tilbod, men om eit tilbod er for godt til å vere sant, er det som regel heller ikkje sant, sa Lars Erik.

For meg var samtalen med Torleif Harstad om Bjug Harstad svært interessant. Han kom frå husmannsplassen Gangsei, den ligg i skogen mellom Valle skule og Tveiten. Familien emigrerte til USA og der vaks han opp. Etter ha teke pastorutdanning og vore pastor i fleire kyrkjer, etablerte han Pacific Lutheran University og var leiar for dette i mange år.

Postludium var det Niklos K. Besteland som hadde ansvaret for, og han hadde eit program om Mendelssohn med svært vakker musikk.