Setesdølar på Svalbard

Share

I sending i Valle Radio i morgon får vi høyre om setesdølar som var på Svalbard. Det er ei interessant historie som du bør nytte høvet til å få med deg. Når du først har funne frekvensen, kan du også få med deg informasjon om Kulturveka 2022, sang og musikk og Postludium ved Siri Johannessen. Her er programmet:

Tirsdag 13. september
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og mediekommentar fra Jarle Haugland, Tro & medier
18.15  Over en åpen bibel ved Svein Anton Hansen fra Norea
18.30 Timen med Gaute Christian Molaug om avtrykk.no, tekster om og fra Agder,
Podcasten Isbjornjegerne fra Setesdal fra avtrykk.no
Folkeakademi og Kulturveke – Berit Junge Henriksen og Nina Skjellanger i studio

19.30 Sang og musikk
20.30 Postludium ved Siri Johannessen

21.00 Kyrkjebakken