Frivillig

Share

Det er frivillighetens år i år. Regjeringa har bestemt at ein skal markere det store arbeidet som blir gjort av det frivillige. Det må då vere i motsetnad til det offentlege, tenkjer eg. Her kjem alt foreningslivet inn, no er vel tida for oppstart av det etter sommarferien. I kveld var det møte for kvinneforeninga som Reidun er med i på Manda bedehus, eg trur også det var øving for eit kor, det brukte i alle fall å vere det.

Her kjem også Valle Radio inn, for det er frivillig så det held. Kvart semester blir det sett opp ei liste over oppgåver dei skal ha, folka som har meldt seg til å vere med på onsdagssendingane. Eg trur det er meir enn 20 som er med på å halde hjula i gang, ingen får løn, her er det bare gleda over at vi klarer å halde i gang eit slikt prosjekt som er løna.

Mykje av det frivillige arbeidet i Norge starta for over 100 år sidan. Då organiserte misjonsorganisasjonar og bondelag seg, sidan kom arbeidarforeningar og klubbar til. Samhald gjev styrke, ein kan løyse fleire oppgåver saman enn om ein er aleine.

Som å drive lokalradio i ei bygd med bare eit tusentals innbyggarar.