Før eit arrangement

Share

Før eit arrangement bør ein jo drive litt PR, reklame, kunngjering eller kva ein no kallar det. Ofte fører det til annonse i avisa, men om ein kontaktar Valle Radio, kan dei også hjelpe med å gjere kjent det som skal skje.

Det hadde Berit Henriksen gjort, ho er leiar i Valle folkeakademi, i dag var ho 80 år, men det er ingen hindring for å vere aktiv kulturformidlar. Ettersom folkeakademiet skal ha Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen på besøk torsdag klokka 19 i Sæbyggjen, hadde Siri Johannessen ein prat med Eva Bratholm om livet som journalist og korrespondent i USA, som nok var hennar andre fedreland, om ein skulle døme etter entusiasmen. Den som tek turen til arrangementet får heilt sikkert valuta for pengane. Kan hende kan ein også stille spørsmål om ein lurer på noko.

Neste på telefonen var Tor Bernhard Slaathaug i stiftelsen Rettferd, ein organisasjon som har hovudkontor på Dokka og avdelingskontor i Oslo. Det likte eg å høyre, vi bør få fleire som organiserer seg slik. Eg kopierer litt frå heimesida deira:

Kontoret på Dokka
1. november 1993 åpnet statssekretær Ole Jacob Frich, Sosialdepartementet, verdens første «taperkontor» på Dokka i Nordre Land kommune i Oppland. Kontoret ledes av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. For øvrig består bemanningen av kontor/ økonomisjef, saksbehandlere og kontorsekretær.
Stiftelsen Rettferd har også etablert et distriktskontor i Oslo.

Stiftelsen Rettferd ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

Knut Lunde (Leder), Gro Hillestad Thune (Nestleder), Asmund Kristoffersen, Kirsti Birkeland, Hanne Mæland, Katrine Olsen Gillerdalen, Bjørn Bratbakken, Mona Anita Espedal, Lars Birger Salvesen, Kari Kjønaas Kjos (vara), Morten Solberg (vara)

Fra starten i 1993 og t.o.m. mai 2020 er det innvilget søknader med over 416 millioner kroner.

Siste innslag i kveldens time var frå Åpne Dører. Både dei og Norea har fokus på Nord-Korea no og vi vart minna om å be for dei kristne i landet.