Meir planlegging

Share

I dag var Jan Austad innom, han skal ha ansvaret komande tysdag når Helge skal gravleggjast. Vi såg litt på det vi hadde sett oppog han meinte det såg fint ut. Han lurte på om vi hadde eit bibelord vi ville han skulle halde andakten over, men vi sa at han kunne velje det sjølv.

Så kom Rønnaug og Håkon frå Nittedal, i morgon kjem dei andre i familien, og då kjem også Sigmund og familien fra Valderøya. Elin og Hans Kyllingstad, som er næraste naboane våre, var innom og vi hadde kaffe saman med dei.

Eg har skrive tidlegare at Helge dreiv med slektsforskning. I samband med det var han med i Oslo/Akershus-avdelinga av organisasjonen Slekt og Data, opprinneleg kalla DIS Norge. I dag kom det ei melding frå dei som fortalde litt om engasjementet. Tone Moseid skreiv:

Helge var aktiv fra han ble medlem i 1993, og kom inn i styret i 2000. Han hadde flere verv, blant annet som nestleder og sekretær. Han gjorde en svært god jobb som webansvarlig, og fortsatte med dette også etter at han gikk ut av styret som vanlig styremedlem. Han var med på å utvikle O/A, som Slekt og Datas største distriktslag, i en tid da det skjedde en kraftig vekst i både medlemstall og aktiviteter. Han stilte opp blant annet som leder av brukergruppa for slektsprogrammet TMG, og han var kabeltrekker og dataekspert på de årlige slektsforskerdagene.

For denne innsatsen fikk han Slekt og Data Oslo/Akershus’ hederspris i 2009. Det var et innrammet fotografi av to bjørkestammer som støtter hverandre. Jeg har det samme bildet, Helge og jeg fikk denne prisen samme året.

Helge fortsatte å være aktiv også etter 2009, og datakunnskapen hans kom godt med i en forening som Slekt og Data.

Det er trist at han er borte.